Klachtenreglement

Wij vinden het erg belangrijk dat onze studenten tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarom kun je als je een studie of workshop volgt bij ons, een klacht indienen. 

  • Deze klacht zal worden behandeld door een onafhankelijke collega. 
  • Wij laten je binnen 21 werkdagen weten of je klacht in behandeling wordt genomen en hoe wij je klacht denken op te lossen. 
  • Een keer per jaar maken wij een analyse van de klachten en verwerken wij de gegevens van binnengekomen klachten. 

Een klacht kun je indien door een mail te sturen aan contact@afdelingonline.nl.