Skip to main content

Statistieken zijn de cijfers die in je meetsysteem zichtbaar zijn, de getalsmatige metingen die je uitvoert.