Skip to main content

Levensstadia segmentatie is het opdelen van de e-maillijst in kleinere groepjes met mensen die zich in dezelfde levensfase bevinden. Bijvoorbeeld in de groepjes ‘studenten’ en ‘ouders met jonge kinderen’.