Skip to main content

KPI is een variabele op basis waarvan succes gemeten kan worden. Bijvoorbeeld bereik, websitebezoeken of conversies.