Skip to main content

Deze term verwijst naar de betaald verkeer waarbij betaald wordt op basis van kosten per klik. Met betaald verkeer wordt bedoeld: campagnes waarvoor betaald wordt, zoals campagnes op Facebook of Google. Een adverteerder op Google betaalt bijvoorbeeld voor iedere keer dat geklikt wordt op zijn campagne.