Skip to main content

Social marketing voor Healthconnect

Een doktersbezoek: helaas is het nog niet overal ter wereld zo vanzelfsprekend als hier. Daarom is onze klant HealthConnect de campagne Geefdetoekomst.nl gestart. Dankzij hun speciale technologie kan iedereen bijdragen aan de zorgkosten van een (aanstaande) Keniaanse moeder en haar gezin. De donatie verloopt zonder tussenpersoon, want de volledige donatie gaat direct van jouw mobiel naar de hare. Geen anonieme storting dus, maar echt een één-op-één donatie, van mens tot mens. Ook ben je ervan verzekerd dat jouw geld gebruikt wordt voor datgene wat jij voor ogen had. Jouw donatie activeert namelijk een mobiele zorgportemonnee die alleen ingezet kan worden voor medische kosten. Een bijzonder, innovatief initiatief!

Analyse

Strategie

Social media

healthconnect logo

De opdracht

Om zo veel mogelijk (aanstaande) moeders een eerlijke kans te geven op een gezonde toekomst, kregen we de opdracht om met Social Media Advertising zo veel mogelijk donaties te verzamelen voor Geefdetoekomst.nl. Voorgaande jaren was al flink campagne gevoerd op Facebook en Instagram. Dus aan ons de taak om dit voort te zetten en in te zetten op nóg meer donaties! We mochten dit project oppakken in samenwerking met het team van Call for Action. Dat deden we graag, want zo konden we (indirect) ook iets bijdragen aan de gezondheidszorg in Kenia.

"Wat leuk om de marketing te mogen verzorgen van zo’n nobel initiatief! Ik sta vierkant achter dit project en ben blij dat ik (indirect) mijn steentje kon bijdragen aan een betere gezondheidszorg in Kenia."

Mercede van de Wiel

Senior Social Strateeg

Onze doelen

Om tot meer donaties te komen, hebben we een aantal concrete doelen geformuleerd: beter inzicht in de doelgroep, nieuwe doelgroepen bereiken, conversies optimaliseren én onderzoeken welke content het beste werkt.

Wat hebben we gedaan?

We zetten alles op alles om de beste resultaten te behalen. We volgden bezoekers nauwgezet tijdens hun reis naar een donatie. Precies op de juiste momenten verrasten we hen met bijpassende content en de juiste call-to-action. Uiteindelijk bleek een thematische aanpak heel goed te werken en leiden we betrokken gebruikers langs de thematische route die het best bij hen paste. Zo kwamen bezoekers steeds dieper in het verhaal via slimme remarketing. We lieten content zien van de thema’s ‘mobiele revolutie’, ‘zelfredzaamheid’, ‘gezonde kinderen’ en ‘zorgverzekering’.

In onze analyse hebben we eerst goed gekeken naar de bestaande campagnestructuur. We merkten op dat onafhankelijk van het thema één contenttype nadrukkelijk de beste resultaten gaf: content die inspeelt op emotie en inzoomt op het leven van één gezin, met kind. Daarom hebben we de strategie aangepast en ons volledig geconcentreerd op de gevoelswereld van onze doelgroep, door content te maken met een persoonlijke focus.

De website

Hetzelfde gedachtegoed hebben we gebruikt voor de website, die bij de start van de campagne een relatief hoge bouncerate had. Op basis van onze eerdere bevindingen hebben we daarom de donatietrechter opnieuw bekeken en een uitgebreid advies uitgebracht voor de website.

De scores!

Is deze persoonlijkere, emotionele benadering ook beter? De resultaten liegen er niet om: