Skip to main content

Een zoekveld is een veld op de website waar de gebruiker zelf een onderwerp kan typen. Vervolgens krijgt de gebruiker te zien op welke pagina’s hij meer informatie kan vinden over het begrip.