Skip to main content

De websitestructuur is een mooi woord voor hoe je website is opgebouwd. Onder de websitestructuur vallen navigatieknoppen, interne linkjes, categorieën, menu’s,submenu’s en meer.