Skip to main content

Bij website usability gaat het om de mate waarin de gebruiker zijn doelen snel, gemakkelijk en naar tevredenheid kan bereiken.