Skip to main content

Service e-mails zijn automatische e-mails met updates. De e-mails vragen een klant om actie te ondernemen, omdat iets bijna verloopt of vervangen of gemaakt moet worden.