Skip to main content

Een marketingtechniek waarbij doelgroepen benaderd worden die al eerder in aanraking zijn geweest met het bedrijf. Deze doelgroepen krijgen content te zien waar ze al eerder iets mee gedaan hebben of die ze interessant vinden.