Skip to main content

Open marketplace is een platform waarop iedereen kan adverteren. Een open marketplace is de tegenhanger van een gesloten marketplace. Een gesloten marketplace is alleen beschikbaar is voor specifieke adverteerders.