Skip to main content

Online advertising is het plaatsen van advertenties op het internet. Denk aan advertenties op Google, social-media, apps en websites.