Skip to main content

Bij mobiele usability gaat het om de mate waarin de gebruiker zijn doelen snel, gemakkelijk en naar tevredenheid kan bereiken op de mobiele telefoon.