Skip to main content

Dit is vaktaal die alleen gebruikt en begrepen wordt door mensen die een speciaal vak beoefenen.