Skip to main content

Google Trends is een dienst van Google die laat zien hoe vaak op een bepaald woord is gezocht in Google. Er kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen woorden, maar ook landen, steden en talen.