Skip to main content

Google Adsense is het advertentienetwerk van Google. Dit is een lijst van partner websites en -apps waarop banneradvertenties vanuit Google kunnen draaien.