Skip to main content

Google Ads is het een dienst van Google waarmee online advertenties gemaakt kunnen worden. Deze online advertenties worden geplaatst in de Google-zoekresultaten. Daarnaast kunnen advertenties worden geplaatst op aparte websites en apps in de vorm van een banner of animatie. Google Ads-advertenties kunnen ook worden weergegeven in diverse Google-diensten zoals Google Maps en Shopping. Ook wordt de advertentie-omgeving van Google gebruikt om video-campagnes te maken op YouTube.