Skip to main content

Geografische segmentatie is het opdelen van de e-maillijst in kleinere groepjes met mensen die in hetzelfde gebied wonen, werken of actief zijn.