Skip to main content

Gedragssegmentatie is het opdelen van de e-maillijst in kleinere groepjes met mensen die vergelijkbaar online gedrag laten zien. Ze verrichten dezelfde soort handelingen op de website van het bedrijf en reageren op dezelfde soort mails.