Skip to main content

Direct verkeer zijn alle bezoeken op je website die daar zijn gekomen door het intypen van je website-URL in de browser, zoals Chrome. Ook worden bezoeken meegeteld van mensen die vanuit hun ‘favorieten’ naar je website navigeren. Soms kom het ook voor dat het meetsysteem de herkomst van een bezoek niet kan achterhalen. In het geval van Google Analytics wordt het bezoek als direct verkeer gerekend.