Skip to main content

Dimensies zijn de kenmerken van je gegevens. Op dimensieniveau kunnen je gegevens uitgesplitst worden. Bijvoorbeeld: er zijn 50 bezoeken geweest, waarvan de helft uit Amsterdam komt en de andere helft uit Rotterdam. Plaats is in dit geval de dimensie.