Skip to main content

Demografische segmentatie is het opdelen van de e-maillijst in kleinere groepjes met mensen die vergelijkbare demografische kenmerken hebben. Demografische kenmerken zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, beroep en nationaliteit.