Skip to main content

Data ‘beschrijven’ door middel van diagrammen, tabellen en grafieken, waardoor er patronen ontdekt kunnen worden in de prestaties.