Skip to main content

Dit zijn e-mails waarbij de tijd van verzending afhankelijk is van het moment waarop personen zich ingeschreven hebben of een andere handeling hebben gedaan. Zoals een aankoop.